Lavazza

Best Italian Coffee

Lavazza talijanska kafa sa svojom 100-godišnjom tradicijom, prisutna je u preko 90 zemalja svijeta. Savršenog je okusa i mirisa koji budi i opija, a vodeu poziciju zadrala je spojivši tradiciju, inovativnost, istraivanja i korištenje najnovijih tehnologija, da bi se došlo do najboljeg okusa. Lavazza nije samo kafa, to je karakteristina aroma koja se širi po gradskim trgovima, barovima i kuama u svakom kutku svijeta.

Visoka kvaliteta kafe u svakoj fazi proizvodnje ostaje ista, poevši od kupovine sirovina, do ispitivanja kafe specijaliziranih tehniara, do samog pakovanja i distribucije.

Danas je Lavazza lider kada je rije o kvaliteti i simbol je talijanskog espressa. Kako bi priprema kafe bila još lakša i bolja, Lavazza radi na stalnom razvoju profesionalnih aparata za pripremu kafe, kao i dodatne opreme, neprolaznog talijanskog stila i kvalitete. Pored vrhunskog kvaliteta kafe nudimo vam i tehniku podršku našeg osoblja koje je prošlo Lavazza trening centar  edukacije i obuke za spravljanje kafe.

Kroz Lavazza trening naše osoblje je edukovano za najbolje tehnike spravljanja kafe, kroz inovativne i kreativne pristupe, bazirane na 100-godišnjoj tradiciji. Osoblje vam je dostupno i kao podrška kroz redovnu distribuciju na eljenu adresu, ustupanje na korištenje potrebnih aparata za kafu i redovnog servisa za iste. Za savršenu prezentaciju omiljene talijanske kafe na raspolaganje vam stavljamo i vrhunski Lavazza reklamni materijal.