Althaus

A tea with character

Althaus ajevi premium kvalitete uzgajani sa najboljih svjetskih plantaa. Paljivo birane mješavine spojile su vrhunsku boju, okus, aromu i izgled.

Uivajte u inovativnim sortama ajeva.

Althaus aj je ono što i kae njegov slogan - aj sa karakterom.