Kontakt

P. Trade d.o.o.
Sjedište firme
Paromlinska 56
71000 Sarajevo
T: +387 33 768 450
F: +387 33 768 451
info@ptrade.ba
www.ptrade.ba

Komercijalisti - Regionalni centri:

Sarajevo:
M: + 387 63 314 737
M: + 387 63 046 403
M: + 387 63 046 579
Hercegovina: M: + 387 63 046 578
Servis: M: + 387 98 98 00

Di Bar d.o.o.
Sjedište firme za Republiku Srpsku
Ulica Prvog Krajiškog korpusa 144
78 000 Banja Luka
M: + 387 66 666 674
dibar.trebinje@gmail.com
Servis: M: + 387 66 001 105